Archív             ... funguje cez server  Freehosting Ic.cz

Každé noviny alebo časopisy majú archív, v ktorom si z času na čas niekto rád zalistuje.

Pretože tento náš školský web časopis vznikol roku 2005 pod názvom FRAKTÚRA

a bol v inej podobe, postupne budem archív dopĺňať a dotvorím ho zo starších záznamov.

Pôvodný zámer som mala v časopise uverejňovať tvorbu študentov našej školy.

Poskytnutie tvorby v akejkoľvek podobe do časopisu zo strany študentov  je stále vítané.

Študentom, ktorí do časopisu od jeho vzniku prispeli  ďakujem a postupne ich tvorbu prinesiem

na tieto stránky. Treba to trochu prepracovať a to potrebuje čas.

Prvú podobu časopisu vytvoril pán Krnáč, ocko našej bývalej študentky Kvetky Krnáčovej.

Druhá podoba časopisu bola na www.tango23.szm.sk.

Tiež fotografie z akcií školy do albumov spracovávam len od roku 2006.

Takže fotografie z predchádzajúcich akcií postupne spracujem do fotoalbumov, ktoré si každý rád pozrie.

                                                                                                                                Elena Valentýniová

 

 

           

                         Návod na prehliadku albumov : 

                         Pod každým náhľadom stránky s  fotografiami je odkaz na Home, ktorý Vás vráti na túto stranu.

Fotoalbum Matematický klokan 2006    s hudbou

Fotoalbum  Kabu október 2006

Fotoalbum z Paríže október 2006

Fotoalbum z Viedne 2006

Fotoalbum stužková 4. ZAB 2006

Fotoalbum Pustý hrad február 2007

Fotoalbum Matematický klokan  marec 2007

Fotoalbum z Arboréta Borová Hora Zvolen a z Hronseku apríl 2007

Fotoalbum z Dňa Európy máj 2007

Fotoalbum z Čertovej skaly jún 2007

Video z Mikuláša 2007    

Video stužková 4. B december 2008

 

Fotoalbumy vytvorené z akcií v školskom roku 2007/2008:

 1. Fotoalbum z Paríže    

 2. Fotoalbum z Bratislavy  

 3. Fotoalbum z KABU 2007   

 4. Fotoalbum stužková 4. A    

 5. Fotoalbum z Mikuláša 2007    

 6. Fotoalbum z Dňa otvorených dverí      

 7. Fotoalbum stužková 4. B       

 8. Fotoalbum z Pustého hradu    

 9. Fotoalbum Benátky 2008       

 10. Fotoalbum Benátky 2 od Moniky z 1. A  

 11. Fotoalbum Evička 2007   

 12. Fotoalbum z Biblickej olympiády 2008 

 13. Fotoalbum z akcie  "Tomáško sa nám poranil"

 14. Fotoalbum Návšteva z Turecka   

 15. Fotoalbum z Matematického klokana a Experta

 16. Fotoalbum z darcovstva krvi

 17. Fotoalbum z Poradne zdravia vo Zvolene

 18. Fotoalbum z Hronseku    

 19. Fotoalbum Evička 2008   

 20. Fotoalbum z Modelového Európskeho parlamentu

 

 

Tento hypertext Vás vráti na úvod časopisu